Close

18+. Villkor gäller. Spela ansvarsfullt.

Refer A Friend

Bjud in dina vänner till festen!

Det är din chans att få veckovisa belöningar genom att dela din kärlek till partypoker med dina kompisar!

Rekrytera en "grupp" av kompisar och du får cashback-betalningar utifrån deras spelande vid bord med riktiga pengar.

Involvera dina kompisar!

Bjud in så många kompisar du vill till partypoker-filten med hjälp av vår enkla värvningsprocess (se nedan).

Du kan tjäna upp till $2 500 i cashback varje vecka som sedan sätts direkt in på ditt konto varje måndag!

För att fortsätta kvalificera dig för cashback-belöningar behöver du och din grupp endast spela minst en hand med riktiga pengar var 60:e dag. Ju mer dina kompisar spelar desto mer vinner du!

Sätt igång!

Följ de enkla stegen nedan för att lägga till en kompis i din grupp:

 1. Klicka på "Bjud in"
 2. Välj hur du vill skicka din kod; via Facebook, Messenger*, Twitter eller Whatsapp
 3. Skicka en inbjudan!

De spelare du rekryterar måste vara nya på partypoker och inte ha koppling till ett tidigare konto.

Börja håva in pengar ...

Sidan "Värva en vän" ger dig också möjlighet att spåra vem som är i din grupp – så börja rekrytera nu!

BJUD IN

Villkor

*Möjligheten att bjuda in vänner via Facebook Messenger är för närvarande bara tillgänglig på Android-enheter.

Promotorn för denna kampanj är Entain, ett företag registrerat i Gibraltar med företagsnummer 112454 och vars registrerade adress är Suite 6, Atlantic Suites, Europort Avenue, Gibraltar, GX11 1AA ("Promotorn")

Villkor för Värva en vän cashback-belöningar

 1. Cashgack-belöningsprogrammet för Värva en vän är ett veckovist belöningsprogram som startar måndagen den 27 april 2020 och gör att du får cashback när du värvar en vän och de spelar på www.partypoker991.com (“Värva en vän-belöningsprogram”).
 2. För ändamålet med detta Värva en vän-belöningsprogram ska en “vecka” innebära måndag kl. 00:00:00 (CEST) till söndag kl. 23:59:59 (CEST). Tidszonen ska vara CEST mellan 29 mars och 31 december 2021.
 3. Detta Värva en vän-belöningsprogram är inte tillgängligt för spelare: (1) som är bosatta i Storbritannien; eller (2) som är associerade och/eller har ett kommersiellt förhållande till Promotorn, inklusive men inte begränsat till, varumärkesambassadörer, sponsrade proffs, streamare och team online-medlemmar.
 4. Genom att delta i detta Värva en vän-belöningsprogram samtycker du härmed till dessa villkor, till standardkampanjvillkoren och till våra allmänna villkor.
 5. Värva en vän

 6. För att delta i detta Värva en vän-belöningsprogram måste en befintlig spelare med riktiga pengar som är registrerad på www.partypoker991.com (en “Värvande spelare”), använda den specifika länken som tilldelats den Värvande spelaren (“Unik länk”) som anges nedan.
 7. Den Värvande spelaren måste ha ett aktivt konto och använda den Unika länken för att bjuda in Inbjudna spelare (enligt definitionen nedan) att registrera sig för ett konto hos www.partypoker991.com.
 8. En Inbjuden spelare måste:
  1. vara över 18 år
  2. inte ha eller tidigare haft ett konto hos www.partypoker991.com
  3. anlända till www.partypoker991.com via den Unika länken från den Värvande spelaren
  4. inte vara självexkluderade
  5. registrera ett konto på www.partypoker991.com och klara alla KYC- och verifieringskontroller som görs då och då enligt våra allmänna villkor 
  6. bo på en annan adress än den Värvande spelaren och använda en annan enhet, och
  7. ha ett annat insättningskonto än den Värvande spelaren.
  8. (en “Inbjuden spelare”)

  Upplägg:

 9. Om en Inbjuden spelare uppfyller Kraven (som definieras nedan) under en vecka av Värva en vän-belöningsprogrammet, kommer vi att kreditera den Värvande spelaren nästa måndag med:
  1. 10 % cashback på Total rejk (enligt definition nedan) som genererats av den Inbjudna spelaren under veckorna mellan 27 april och 24 maj 2020, och
  2. 5 % cashback på Total rejk (enligt definition nedan) som genererats av den Inbjudna spelaren under dessa veckor efter den 25 maj 2020.

  Villkor för cashback-belöning

 10. För att cashback ska betalas till den Värvande spelaren på en måndag, måste en Inbjuden spelare ha spelat på www.partypoker991.com och genererat rejk på pokerspel och/eller betalat en avgift till pokerturneringar under föregående vecka.
 11. (“Villkoren”)

 12. Den Värvande spelaren
  1. får endast skicka den Unika länken till kompisar som: (i) är över 18 år och (ii) som spelaren har en befintlig relation med och som hen rimligen tror skulle vara intresserade av att få inbjudan. Den Värvande vännen får inte “spamma” någon med inbjudningar
  2. får inte bjuda in någon person som är registrerad i ett territorium varifrån vi inte accepterar spelare
  3. får inte erbjuda några incitament eller belöningar eller lämna felaktiga eller vilseledande uttalanden för att uppmuntra Inbjudna spelare att använda www.partypoker991.com
  4. får endast använda den Unika länken för personliga och icke-kommersiella syften och i god tro
  5. får endast använda kanalerna på kontosidan Värva en vän för att direkt dela den Unika länken med Inbjudna spelare och får inte dela eller lägga upp den Unika länken på något annat offentligt eller socialt medium, inklusive något medium som skulle attrahera någon under 18 år
  6. får inte publicera eller dela någon annan form av marknadsförings- eller reklammaterial med avseende på Promotorn eller www.partypoker991.com
  7. får inte tillåta eller hjälpa någon tredje part att publicera den Unika länken på sina webbsajter, i sociala medier eller annat marknadsföringsmaterial
  8. får inte använda den Unika länken, Promotorns uppgifter eller partypoker991.com vid sidan om eller i samband med något olämpligt innehåll (inklusive, utan begränsning, ärekränkande eller skadligt innehåll, pornografiskt, obscent, stötande eller annat explicit innehåll eller något som kränker en tredje parts immateriella rättigheter)
  9. får inte göra några vilseledande påståenden om Promotorn eller förvränga din koppling till Promotorn eller partypoker991.com
  10. får inte göra någonting som kan skada Promotorns eller www.partypoker991.coms varumärke, goodwill eller anseende
  11. får inte göra något för att kränka Promotorns eller partypoker991.coms immateriella rättigheter
  12. får inte direkt eller indirekt utföra någon handling som är i ond tro, bedrägligt, involverar maskopi, missbruk av kampanjer, brott mot lagar och förordningar om penningtvätt, falsk eller vilseledande reklam eller som är avsedd att manipulera oss och/eller detta Värva en vän-belöningsprogram
  13. har erhållit och ska upprätthålla alla nödvändiga registreringar, tillstånd, samtycken och licenser som kan krävas för att delta i Värva en vän-belöningsprogrammet
  14. får inte använda Värva en vän-belöningsprogrammet på något sätt som bryter mot gällande lokala, nationella eller internationella lagar eller föreskrifter eller på något sätt som är olagligt, bedrägligt eller felaktig och
  15. som sändare av den Unika länken, följa alla tillämpliga lagar inklusive eventuella reklamkrav som kan gälla.
 13. Total rejk betyder: den Totala rejken i riktiga pengar som genererats av den Inbjudna spelaren på pokerspel på www.partypoker991.com plus totala inrädesavgifter med riktiga pengar som genererats i turneringar på www.partypoker991.com under den aktuella veckan.
 14. Varje rejk som genereras från ett kontantpokerspel ska bidra till beräkningen av Total rejk när pokerspelet är över. Varje avgift från en pokerturnering ska bidra till beräkningen av Total rejk vid tidpunkten när spelaren rankas, vilket kan ske på en annan dag än när turneringen spelats. Om en spelare rankas under följande vecka räknas avgiften till beräkningen av Total rejk för följande vecka.

 15. Om en spelare till exempel deltar i en turnering som äger rum söndagen den 10 maj, kl. 23.15 och rankas måndagen den 11 maj, kl. 15.30, kommer avgiften att bidra till Total rejk veckan som inleds måndagen den 11 maj och kommer att återspeglas i den Värvande spelarens cashback som utbetalas måndagen den 18 maj.

 16. Promotorn förbehåller sig rätten att när som helst dra av eventuella kostnader för att tillhandahålla tjänster till den Inbjudna spelaren från den Inbjudna spelares Totala rejk innan man beräknar en Värvande spelares cashback.
 17. Cashbacken ska krediteras till den Värvande spelaren varje måndag baserat på den Totala rejk som samlats av de Inbjudna spelarna under föregående vecka.
 18. Cashback som beräknas från den Inbjudna spelarens Totala rejk måste uppgå till minst $0,01 (eller motsvarande belopp i en annan valuta) under den relevanta veckan för att den Värvande spelaren ska få cashback.
 19. Den totala cashback som en Värvande spelare kan få ska begränsas till:
  1. Högst $500 (eller motsvarande belopp i en annan valuta) per vecka per Inbjuden spelare
  2. Högst $10 000 (eller motsvarande belopp i en annan valuta) per Inbjuden spelare under Värva en vän-belöningsprogrammet
  3. Högst $2 500 (eller motsvarande belopp i en annan valuta) per vecka över alla Inbjudna spelare, och
  4. Högst $50 000 (eller motsvarande belopp i en annan valuta) över alla Inbjudna spelare under Värva en vän-belöningsprogrammet.
 20. Den Värvande spelaren är ansvarig för alla skatter, avgifter eller andra belopp som kan behöva betalas till följd av deltagande i Värva en vän-belöningsprogrammet.
 21. Om en Inbjuden spelare inte har placerat några insatser med riktiga pengar och inte genererat någon rejk eller avgift med riktiga pengar på www.partypoker991.com under en period av 60 dagar, ska den Inbjudna spelaren inte längre vara berättigad att fortsätta delta i detta Värva en vän-belöningsprogram och den Värvande spelaren har inte längre rätt till någon återbetalning avseende den Inbjudna spelaren. Den Inbjudna spelaren kommer inte att kunna återansluta sig till Värva en vän-belöningsprogrammet.
 22. Om den Värvande spelaren inte har placerat några insatser med riktiga pengar och inte genererat någon rejk eller avgift av riktiga pengar på www.partypoker991.com under en period av 60 dagar, ska han/hon tas bort från Värva en vän-belöningsprogrammet och inte längre ha rätt till någon cashback avseende befintliga Inbjudna spelare.
 23. Den Värvande spelaren ska kunna återansluta sig till Värva en vän-belöningsprogrammet när han/hon blir aktiv igen och placera en insats med riktiga pengar. Vid denna tidpunkt kan den Värvande spelaren använda den Unika länken för att bjuda in nya Inbjudna spelare och ha rätt till cashback om de nya Inbjudna spelarna uppfyller Kraven. Den Värvande spelaren har inte rätt att få cashback avseende några av de gamla Inbjudna spelarna från före inaktivitetsperioden. 
 24. Om en Inbjuden spelares konto stängs, är de inte längre berättigade att fortsätta att delta i detta Värva en vän-belöningsprogram och den Värvande spelaren har inte längre rätt till någon cashback avseende den Inbjudna spelaren. Om en Värvande spelares konto stängs, ska hen inte längre vara berättigad att delta och har inte längre rätt till någon cashback.
 25. Om en spelare misstänks ha gjort sig skyldig till bedräglig eller annan misstänkt aktivitet och/eller anses utnyttja Värva en vän-belöningsprogrammet eller någon kampanj, är den spelaren inte längre berättigad att fortsätta att delta i detta Värva en vän-belöningsprogram och ingen cashback kommer att utbetalas.
 26. Användning av data

 27. Den Inbjudna spelaren samtycker till och godkänner att dennes användarnamn och information om huruvida de har registrerat och gjort en insättning på www.partypoker991.com ska vara synliga för den Värvande spelaren under en period av 14 dagar från det datum de registrerar sitt www.partypoker991.com-konto.
 28. Den Inbjudna spelarens transaktionsuppgifter ska granskas och användas under loppet av Värva en vän-belöningsprogrammet för att beräkna den Värvande spelarens veckovisa cashback och för att administrera schemat. Det cashback-belopp som genererats av den Inbjudna spelarens transaktioner ska visas för den Värvande spelaren under en period av 3 månader.
 29. Personuppgifter ska behandlas i enlighet med vår sekretesspolicy.
 30. Allmänt

 31. Eventuell underlåtelse att följa villkoren som anges här och/eller våra användningsvillkor eller Specifika kampanjvillkor, eventuella missbruk av Värva en vän-belöningsprogrammet eller något beteende som skadar Promotorns eller dess anknutna företags intressen kan leda till uppsägning av ditt medlemskap i Värva en vän-belöningsprogrammet och annullering av eventuell upplupen cashback.
 32. Vi förbehåller oss rätten att modifiera, ändra, avbryta eller avsluta Värva en vän-belöningsprogrammet (inklusive utan begränsning: genom att ändra cashback-beloppet och hur cashback genereras, tjänas, tilldelas, samlas in och/eller löses in).
 33. Vi kan när som helst ändra dessa villkor, antingen genom att skicka information om de nya villkoren till dig via e-post och/eller genom att publicera de ändrade villkoren på www.partypoker991.com.
 34. Vi förbehåller oss rätten att ändra, ställa in eller avbryta kampanjen i enlighet med våra standardkampanjvillkor.